Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zijn er subsidies bij de aanschaf van zonnepanelen?

Nee, de landelijke subsidieregeling bestaat niet meer. Wel zijn er lokale subsidies vanuit de gemeentes. Overigens zijn zonnepanelen ook zonder subsidies rendabel. Helemaal als u bedenkt dat u de BTW kunt terugvorderen.

Wat is salderen?

In de electriciteitswet staat dat energielevranciers verplicht zijn kleinverbruikers te salderen. Salderen geldt alleen voor kleinverbruikers.
(Een kleinverbruiker is een verbruiker met een aansluitcapaciteit van 3x80A of lager).

Wat ie een Kilowattuur?

Een kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van arbeid of elektrische energie. Kilowattuur wordt vaak gebruikt in bijvoorbeeld in elektriciteitsrekeningen. Een gemiddeld huishouden verbruikte in Nederland in 2009 ongeveer 3.500 kWh.

Wat is een omvormer?

Een omvormer zorgt ervoor dat de gelijkspanning die over uw stroombron (de zonnepanelen) staat, wordt omgezet in een wisselspanning die (eventueel) verkocht kan worden aan uw stroomleverancier. Op een enkele zonnecel staat een gelijkspanning van ongeveer zo’n 0.5V. De stroomsterkte over diezelfde cel hangt voor een groot deel af van de zonkracht op dat moment. Voor zonnepanelen wordt vaak gekozen voor een schakeling waarbij het totale paneel ofwel 12V ofwel 24V gelijkspanning levert. Voor autonome systemen is dit vaak goed, aangezien de meeste accu’s en accessoires op 12V werken. Voor netgekoppelde systemen is echter een omvormer (ook wel: inverter) nodig, die ervoor zorgt dat de door u geproduceerde stroom wordt ‘omgewerkt’ naar geschikte netstroom.

De omvormer kan op zolder geplaatst worden maar het beste ios om deze dichtbij de meterkast te hangen.

Wat is het verschil tussen mono- en polykristallijn?

Poly-kristallijn silicium en mono-kristallijn silicium worden allebei uit dezelfde grondstof gemaakt, namelijk siliciumzand. Bij het stolproces van de poly-kristallen van vloeibare naar vaste vorm, laat men sillicium gewoon stollen zonder extra handelingen. De kristallen liggen dan in een kriskras richting. Bij mono-kristallijn sillicium gaat men de polarisatie van de kristallen beïnvloeden tijdens het stollen, zodat deze alle in dezelfde richting komen te liggen. Door deze extra handeling zijn zonnepanelen van monokristallijn iets duurder en hebben een iets hoger celrendement. Mono panelen presteren beter bij direct zonlicht, poly panelen iets beter bij diffuus zonlicht. Polykristallijne zonnecellen hebben een iets lager rendement dan de monokristallijne cellen. Tegenwoordig is dit verschil echter erg minimaal en zijn de vermogens van mono en poly panelen van gelijke grootte hetzelfde.

Wat is de beste plek voor zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten straling (daglicht, zonlicht) om in electriciteit. Het is dus zaak dat het zonnepaneel zoveel mogelijk straling ontvangt. Voor Nederland is dat een zonnepaneel dat gericht is op het zuiden met een hellingshoek van 30 graden EN vrij zicht op de hemelkoepel en de horizon.

Obstructieverliezen.
Wanneer de hemelkoepel deels wordt afgeschermd door obstakels (gezien vanuit het paneel) zal de ontvangen straling afnemen. Feitelijk ALLES wat boven de horizon uitsteekt EN 'gezien' wordt door het paneel verminderd de productie. Plaats de zonnepanelen dus bij voorkeur niet onder of naast een dakuitbouw maar altijd erboven. Probeer de panelen zo ver mogelijk weg te houden van schoorstenen en afvoerpijpjes. De verliezen door obstructies varieren van enkele procenten bij weinig obstructies tot wel 20% bij veel obstructies (bomen, dakuitbouw, naburige bebouwing).

Wie op een plat dak 2 of meer rijen panelen achter elkaar zet moet zorgen dat de achtergelegen rij panelen de voorliggende rij zo min mogelijk 'ziet'. Bij een onderlinge afstand tussen de rijen van 4 a 5x de hoogte van de voorliggende rij hebben de panelen geen 'last' meer van elkaar. In de praktijk plaatst men de rijen vaak op een onderlinge afstand van 2x de hoogte in verband met het beschikbare dakoppervlak. Overweeg in zo'n geval om de panelen onder een kleinere hellingshoek te monteren (20 graden ipv 30 graden). Op deze wijze wordt het platte dak veel beter benut.

Orientatieverliezen.
Een dak dat vrij zicht heeft op het oosten of westen levert 10% tot 25% minder energie dan een 'vrij' dak op het zuiden. Een dak met een orientatie tussen zuidoost en zuidwest benadert al redelijk de ideale situatie. Bij deze orientatie ligt de ideale helling tussen de 20 en 40 graden. Een dak op het oosten of westen moet daarentegen een kleinere helling hebben (10 a 20 graden).

Een plat dak heeft als voordeel dat de panelen kunnen worden 'weggedraaid' van al te grote obstakels om zo een beter zicht te hebben op de hemelkoepel. Bij een plat dak is een zuidelijke orientatie dus niet altijd de beste oplossing.

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

In principe is het plaatsen van zonnepanelen op het dak vergunningsvrij. Er zijn echter twee uitzonderingen, namelijk als het gaat om ‘beschermd stads/dorpsgezicht’ en als het gaat om een monument. Dan is een bouwvergunning noodzakelijk. Het plaatsen van zonnepanelen in uw eigen tuin of (akker) land is niet vergunningsvrij. Wilt u hier meer over lezen dan kunt u hier een document downloaden met meer informatie over zonnepanelen en vergunningen van het Ministerie van VROM.

Moet mijn energiemeter vervangen worden?

Indien u een meter heeft die niet kan terugleveren dan zult u een nieuwe (slimme) meter moeten aanvragen bij netbeheerder. Vaak wordt deze kosteloos geplaatst, in sommige gevallen worden kosten in rekening gebracht.

End faq

Contactgegevens

Solartricity zonnepanelen
Mijlstraat 45 a
5281 LJ Boxtel 

  • +31 (0)613 58 27 51
U bevindt zich hier: Home FAQ